InnovationLab

UDLnet Introductory course Dutch (1EC)

Home Leeropbrengsten Nulmeting UDL : Waarom en Wat Opdracht UDLnet database Resultaten Bronnen Archief

Home

Deze online cursus is ontwikkeld om docenten en docenten in opleiding te kennis te laten maken met de principes van Universal Design for Learning en de toepassingen daarvan.


De werklast voor deze cursus is 1EC = 25-30 uur.


De cursus is ontwikkeld binnen het raamwerk van UDLnet, en EU-gesubsidieerd netwerk.