InnovationLab

Design Based Education

Introductie Onderzoek de praktijk Bepaal de vraag op basis van kennis Genereer ideeën Maak een prototype Pas het toe Onderzoek het effect

Introductie

Wat is Design Based Education?

 

Bij Design Based Education gaat het om leren door te proberen en te doen. Leren van ervaringen, experimenten en fouten in plaats van afleren. Feedback, evalueren, reflecteren en bijstellen zijn een natuurlijk onderdeel van het leerproces. DBE is daarmee de ideale methode voor het vinden van oplossingen voor complexe problemen en het creëren van waardevolle nieuwe ideeën, producten of diensten. 

(bron: https://www.mijnnhl.nl/node/129535

 

Design thinking is de inspiratiebron voor de manier waarop leren en werken vorm krijgt in de nieuwe hogeschool. Belangrijke kenmerken zijn: omgevings- en mensgericht, engagement, iteratieve cyclus met daarbinnen ruimte voor experimenteren, creativiteit, out of the box denken en prototyping (Rauth, 2010). De multidisciplinaire aanpak en de fasen van Design Thinking (bijvoorbeeld empathize, define, ideate, prototype, test) passen goed bij innoveren, het vinden van oplossingen voor complexe problemen en creëren van waardevolle nieuwe ideeën, producten of diensten. Daarbij gaat het ook om leren door te proberen en te doen, leren van ervaringen en van fouten in plaats van afleren. Feedback, evalueren, reflecteren en bijstellen zijn een natuurlijk onderdeel van de cyclus. Daarmee is Design Thinking nauw verweven met de leer- en kwaliteitscyclus. Dit gedachtegoed, ontwikkeld als onderwijsmethodiek door Stanford University, is niet een kunstje, maar een integrale manier van denken en werken. 

 

De fasen van Design Thinking zijn vertaald in onderstaande zes stappen van Design Based Education. Kennisverwerving en onderzoeken zijn onderdeel van de cyclus.

 

Stap 1: Onderzoek de vraag uit de praktijk

Stap 2: Bepaal het vraagstuk op basis van kennis (theoretische verdieping)

Stap 3: Genereer ideeën

Stap 4: Maak een ontwerp of prototype (vanuit specifieke aannames of theorieën)

Stap 5: Pas het toe

Stap 6: Onderzoek de gevolgen (en de aannames van waaruit het ontwerp is gemaakt)

 

Bovenstaand stappenplan is geen lineair te volgen proces. Kenmerkend voor Design Thinking is juist het iteratieve karakter, waarbij geëxperimenteerd wordt, prototypes worden ontwikkeld en weer herzien, en stappen soms meerdere keren en door elkaar heen doorlopen worden.

( Bron: Onderwijsconcept DBE

 

Infographic       design-based-education

  

 

DIT PROJECT IS UNDER CONSTRUCTION!!