Het InnovationLab is een ondersteunende unit binnen NHL Stenden op het gebied van innovatief onderwijs, in het bijzonder binnen de academie Vo & Mbo en de academie Primair Onderwijs. Deze site geeft informatie over het InnovationLab en haar verschillende componenten.

Online platform innovationlab.nhl.nl

Experimenteren in een online Community of Practice

Het platform innovationlab.nhl.nl ondersteunt innovatieve projecten op NHL Stenden. Daarnaast maakt het platform internationale samenwerking mogelijk voor studenten, docenten en medewerkers en is er een ruimte waar onderwijsvormen gebaseerd op de UDL principes worden ontwikkeld, getest en gedeeld.

Logo InnovationLab

De afdeling

Het InnovationLab team als unit

Het InnovationLab team is een ondersteunende unit binnen de NHL en in het bijzonder IEC. Hier wordt innovatief onderwijs, met name ondersteund door een breed scala aan digitale middelen, ontworpen, uitgevoerd en geëvalueerd. Het InnovationLab team bevat expertise op het gebied van o.a. digitale didactiek, gamification, Universal Design for Learning, Design Thinking en het werken met Learning Outcomes.

Foto InnovationLab

D1.020

Kom langs in het InnovationLab

De fysieke lab omgeving D1.020 fungeert als een multifunctioneel atelier. Door de flexibele inrichting en de device agnostische hardware is het een prettige ruimte waar wordt gewerkt en geleerd door collega’s en studenten. Er worden workshops en colleges gegeven en er is ondersteuning op het gebied van digitale didactiek te halen.

Logo KennisbasisICT

KennisbasisICT

ICT & Didactiek, ontdek de mogelijkheden

ICT is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Als (toekomstige) docent moet je aantonen dat je bekwaam bent op het gebied van ICT en de didactische toepassingen daarvan. Voltijdstudenten doen dat voor ze op LIO-stage gaan, deeltijdstudenten als onderdeel van de afstudeerfase en docenten als onderdeel van het professionaliseringstraject. De landelijke ICT-kennisbasis ligt ten grondslag aan deze module.

Logo iMinor

iMinor

Minor Educatief Multimediaal Ontwikkelaar

Kortweg de iMinor. De iMinor richt zich op het ontwikkelen van multimediaproducten met een educatief karakter. Studenten gaan in opdracht van een educatieve instelling aan de slag met het ontwerp, de ontwikkeling en het testen van een multimediaal educatief product (zoals app, game, e-book, interactief online platform). Daarnaast doen ze onderzoek naar de effecten van de ontwikkelde applicatie.

Logo Minor Junior R&D

Minor Junior R&D

Minor Junior research & development

R&D staat voor Research & Development. Ook in het onderwijs zie je steeds vaker dat er R&D afdelingen worden opgericht; deze afdelingen houden zich bezig met het verbeteren en vernieuwen van het curriculum op basis van onderzoek. Studenten gaan in een team aan de slag met uitdagende, authentieke opdrachten uit de onderwijspraktijk.

Logo MySchoolsNetwork

MySchoolsNetwork

A social network broadening the horizons of pupils, students and teachers all around the world.

MySchoolsNetwork is a safe online, educational platform for pupils, students and teachers all over the world. The platform was founded to support digital literacy, global citizenship, authentic language learning and e-tutoring in primary, and secondary and higher education.

Logo UDLnet

UDLnet

Een raamwerk om diversiteit van lerenden tot z’n recht te laten komen

De manier waarop mensen leren is net zo uniek als hun vingerafdruk. Dit betekent dat het ontwerpen van leerplannen van meet af aan deze diversiteit tegemoet moet komen. Universal Design for Learning is een raamwerk voor het ontwerpen van leerplannen waarmee belemmeringen voor “lerenden” worden geminimaliseerd en het leren voor alle studenten wordt geoptimaliseerd door rekening te houden met diversiteit.